Audyt regulaminu sklepu internetowego okiem Sprzedawcy

W dzisiejszym wpisie zamieszczamy opinię Sprzedawcy internetowego, który postanowił skorzystać z audytu regulaminu oraz jego korekty. Zapraszamy do zapoznania się z jego historią.

Prowadzę sklep internetowy z odzieżą. Ostatnio coraz częściej czytam w sieci historie rozgoryczonych e-handlowców z różnych branż, którzy otrzymali nawet kilkadziesiąt pozwów sądowych za stosowanie klauzul niedozwolonych w regulaminach swoich sklepów internetowych. Teraz żałują, że w porę nie pozbyli się z regulaminów zapisów niezgodnych z prawem.

Bardzo dobrze znam treść regulaminu swojego e-sklepu i nigdy nie wydawało mi się, że zawiera jakieś błędy. Nie jestem profesjonalistą w tej dziedzinie, dlatego nie zaufałem swojej intuicji. Z doświadczenia wiem, że lepiej zapobiegać, zatem postanowiłem skorzystać z bezpłatnego audytu regulaminu przeprowadzonego przez prawnika. Zależy mi na zdobyciu zaufania klientów i budowaniu wiarygodności mojego sklepu internetowego. Chcę oszczędzić sobie nerwów związanych z udziałem w postępowaniach sądowych, dlatego zdecydowałam się na audyt regulaminu.

Skontaktowałem się w tej sprawie z kompetentną osobą. Z ciekawości zapytałem, jak przebiega cała procedura przeprowadzenia audytu. Otrzymałem wyczerpującą odpowiedź, która utwierdziła mnie w przekonaniu, że zlecenie bezpłatnego audytu to właściwe rozwiązanie. Celem kontroli regulaminu jest wykrycie klauzul niedozwolonych, czyli zapisów niezgodnych z dobrymi obyczajami i rażąco naruszających interesy konsumentów. Ewentualne braki informacyjne również zostaną zasygnalizowane przez prawnika, bowiem zgodnie z prawem sprzedawca musi poinformować konsumentów o szeregu danych dotyczących jego samego oraz e-sklepu.

Audyt regulaminu przeprowadzany jest kompleksowo. Polega zarówno na szczegółowej analizie poszczególnych zapisów oraz na ocenie całego regulamin. Nurtowało mnie, dlaczego w ten sposób sprawdza się zapisy, dlatego poprosiłem o wyjaśnienie. Okazało się, że niejednokrotnie bywa tak, iż postanowienie wyrwane z kontekstu mogłoby być uznane za niedozwolone, ale w kontekście innych postanowień jego abuzywność może zostać wyłączona.

>> Darmowy audyt regulaminu – przegląd ofert

Dowiedziałem się, że istotne jest, aby raz na jakiś czas, najlepiej co 2-3 miesiące, przeprowadzić taki audyt i w razie wykrycia klauzul niedozwolonych, czym prędzej poprawić błędy. Cykliczne sprawdzanie regulaminu jest konieczne dlatego, że katalog klauzul abuzywnych jest otwarty.

Jako właściciel sklepu internetowego jestem wyjątkowo narażony na pozywanie przed SOKiK. Jeśli ktoś wpisze najpopularniejsze klauzule do wyszukiwarki, to po chwili zobaczy listę potencjalnych pozwanych. Być może znalazłbym się wśród nich, ale wolałem nie ryzykować.

Audyt wykazał, że mój regulamin zawiera trzy klauzule niedozwolone. Oto ich treść:

 1. Sklep nie zwraca kosztów dostawy poniesionych przez Klienta przy zamówieniu towarów”.
 2. „Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu „Zwrot”.
 3. „Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta lub błędem wynikającym z pracy Firmy Kurierskiej”.

Od razu poprosiłem prawnika o poprawienie regulaminu. Prawnik zwrócił mi również konieczność na dokonanie rejestracji zbioru danych osobowych moich klientów do GIODO.

>> Przeczytaj więcej: Obowiązki sklepu i serwisu internetowego w zakresie danych osobowych (GIODO)

Kamień spadł mi z serca, gdy zdałem sobie sprawę z tego, że zapobiegł . Mogłem dostać nawet kilka pozwów sądowych za jedną klauzulę, co zwiększyłoby potencjalną karę pieniężną.

Jeśli dbasz o pozostałe kwestie związane z prowadzeniem sklepu internetowego, to zdaj sobie sprawę z tego, że poprawny regulamin to sprawa priorytetowa. Z bezpłatnego audytu regulaminu płyną same korzyści. Można poszczycić się wśród klientów tytułem prokonsumenckiego przedsiębiorcy, który prowadzi swój biznes zgodnie z prawem. Polecam audyt wszystkim przedsiębiorcom, którzy jeszcze nie są świadomi swoich błędów w regulaminach e –sklepów.

Audyt regulaminu sklepu internetowego – to ważne

Co raz częściej kontaktują się z nami sprzedawcy internetowy, którzy otrzymali właśnie po kilkadziesiąt pozwów za stosowanie klauzul niedozwolonych w swoim regulaminie sklepu internetowego. Same pozwy zazwyczaj dotyczą „standardowych” klauzul niedozwolonych i świadczą o tym, że sprzedawca albo w ogóle nie zna tematu postanowień niedozwolonych albo zamieścił je tam świadomie. Nie mniej w wielu wypadkach mleko się rozlało i pozostaje jedynie liczyć na utrzymanie się ostatniej linii orzeczniczej SOKiK, który odrzuca powództwa dotyczące postanowień już wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych – więcej o tym można przeczytać tutaj: SOKiK odrzuca kolejne pozwy o klauzule niedozwolone – czy nowa linia orzecznicza się utrzyma?

Lepiej zapobiegać, czyli dlaczego audyt regulaminu jest taki ważny

Wielu z tych przedsiębiorców najpewniej uniknęło by całego stresu związanego z postępowaniami sądowymi jeżeli choć raz dokonałoby porządnego audytu regulaminu. Jak pisaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów – niekoniecznie musi to być drogie rozwiązanie: Darmowy audyt regulaminu – przegląd ofertWażne jednak aby choć raz na jakiś czas, najlepiej 2-3 miesiące przeprowadzić taki audyt, a w razie wykrycia klauzul niedozwolonych dokonać korekty naszego regulaminu. W ten sposób każdy przedsiębiorca, nie tylko sprzedawca internetowy ma możliwość uniknięcia problemów związanych z posiadaniem w swoim regulaminie postanowień niedozwolonych, a te jak wiadomo mogą przekształcić się w wymierne koszty finansowe (1 przegrana przed SOKiK to koszt ok. 1500 zł).

Regulamin sklepu internetowego pod lupą… Google

Dlaczego akurat sprzedawcy internetowi i to tak gromadnie są pozywanie przed SOKiK? Wynika to z faktu, że prowadząc sklep internetowy udostępniają swój regulamin na stronie sklepu. Strona ta jest zazwyczaj widoczna w wyszukiwarce Google lub innej. W takim wypadku wystarczy wpisanie popularniejszej klauzuli do wyszukiwarki aby po chwili wyświetliła się bardzo długa lista potencjalnych pozwanych w sprawie o stosowanie klauzuli niedozwolonej. Z reguły bywa tak, że obok jednej klauzuli występują kolejne, co oznacza zwielokrotnienie kosztów dla przedsiębiorcy.

Podsumowanie – dbaj o swój regulamin sklepu i śpij spokojnie

Sprzedawca! Nie zaniedbuj tematu regulaminu sklepu internetowego. Jest to równie ważne jak pozostałe kwestie związane z prowadzeniem sklepu internetowego.

Jak dobrze i sprawnie przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego

Jeżeli planujesz samodzielnie przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego to ten wpis jest właśnie dla Ciebie – piszemy dziś jak dobrze i prawidłowo przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego. Jeżeli chcesz skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów to odsyłamy do naszego poprzedniego wpisu: Darmowy audyt regulaminu – przegląd ofert.

3 kroki do dobrego audytu regulaminu

Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twój regulamin sklepu internetowego jest bezpieczny powinieneś podczas przeprowadzania audytu regulaminu skupić się na trzech poniższych aspektach:

1) Klauzule niedozwolone

Podstawowym zagrożeniem dla regulaminu sklepu internetowego są klauzule niedozwolone. Są to zapisy sprzeczne z dobrymi obyczajami, które rażąco naruszają interesy konsumentów. Nie ma zamkniętej listy takich postanowień. Możemy tutaj jednak posiłkowo wspomagać się rejestrem klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezes UOKiK oraz listą tzw. szarych klauzul zawartą w kodeksie cywilnym. Szara lista klauzul niedozwolonych dostępna jest tutaj.

Przeprowadzając audyt regulaminu należy zatem jego poszczególne zapisy ocenić pod kątem w/w kryteriów, przy czym nie należy odczytywać danego zapisu w oderwaniu od pozostałych postanowień regulaminu. Często może się bowiem zdarzyć, że dane postanowienie mogłoby być uznane za niedozwolone, gdyby nie inne zapisy regulaminu. Niestety to może również działać w drugą stronę, dlatego też tak istotne jest kompleksowe sprawdzenie regulaminu.

2) Braki informacyjne

Polskie przepisy wymagają aby sprzedawca poinformował konsumentów o szeregu danych dot. jego oraz samego sklepu internetowego. Dlatego też zabierając się za audyt regulaminu należy zapoznać się co najmniej z poniższymi aktami prawnymi:

 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • ustawa Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.)
 • ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 • ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (ustawa z dnia 2 marca 2000 r., Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.

3) „Współpraca” regulaminu ze sklepem internetowym

Regulamin nie powinien być traktowany jako „ciało obce” sklepu internetowego. Reguluje on tak istotne kwestie jak sposób i moment zawarcia umowy sprzedaży, dlatego też powinien on odzwierciadlać rzeczywiste zasady działania danego sklepu. Przykładowo jeżeli regulamin ustala moment zawarcia umowy na kliknięcie w link potwierdzający to pozostałe informacje na stronie sklepu w trakcie składania zamówienia również powinny to potwierdzać. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych sporów i nieporozumień z klientami, a ci ostatni będą mieli pewność co do procedury zawarcia umowy sprzedaży. Z zawarciem umowy wiążą się bowiem już określone obowiązki obu stron takiej umowy.

Podsumowanie – cechy dobrego audytu regulaminu

Regulamin sklepu internetowego w wyniku dobrze przeprowadzonego audytu powinien być wolny od klauzul niedozwolonych oraz braków informacyjnych, a jednocześnie powinien sprawnie współgrać z samym sklepem internetowym i wpisać się w zasady jego działania.

Pamiętajmy, że celem posiadania prawidłowego regulaminu sklepu internetowego jest z jednej strony zaufania klientów i budowanie wiarygodności sprzedawcy oraz sklepu internetowego, a z drugiej strony bezpieczeństwo sprzedawcy przed pozwami ze strony różnych stowarzyszeń oraz kontrolami ze strony UOKiK.

Darmowy audyt regulaminu – przegląd ofert

Czy możliwe jest skorzystanie z darmowego audytu regulaminu, który przyniesie nam wymierne korzyści? Okazuje się, że tak. Tego typu ofert na rynku jest co najmniej kilka, a my wybraliśmy trzy które naszym zdaniem są najbardziej pomocne dla sprzedawców internetowych. Darmowy audyt regulaminu przeprowadzany jest przez:

Darmowy audyt regulaminu – co jest sprawdzane

Powyższe audyty oferują najszerszy zakres badania na rynku, tj. możemy liczyć na informację zwrotną w sprawie posiadania przez nasz regulamin sklepu internetowego klauzul niedozwolonych, a także istnienia ewentualnych braków informacyjnych wymaganych w przypadku regulaminu sklepu.

Zazwyczaj otrzymujemy informację jedynie odnośnie klauzul niedozwolonych – oczywiście jest to bardzo ważne, aczkolwiek równie istotne jest spełnienie przez nasz regulamin sklepu internetowego wymogów informacyjnych. W tym ostatnim przypadku bowiem w razie kontroli UOKiK możemy się liczyć z nałożeniem kary pieniężnej nawet do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Ile trwa audyt regulaminu

Wszystkie sprawdzane audyt przeprowadzane są bardzo szybko – maksymalnie w ciągu 3 godzin. Oczywiście termin ten dotyczy dni roboczych. Jest to bardzo dobry wynik.

Kto przeprowadza audyt regulaminu

Jak wynika z zamieszczonych informacji audyt jest przeprowadzany przez doświadczonych prawników specjalizujących się w temacie klauzul niedozwolonych oraz regulaminów sklepów internetowych.

Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnego audytu regulaminu

Warto skorzystać z takiego audytu z kilku powodów:

 • jest to bardzo tanie i szybkie rozwiązanie
 • możemy się dowiedzieć, czy nasz regulamin posiada klauzule niedozwolone lub też braki informacyjne
 • możesz być bezpieczny od pozwów sądowych od różnych stowarzyszeń konsumenckich
 • możesz zadać pytanie naszemu prawnikowi
 • audyt jest bezpłatny i niezobowiązujący – nie mamy konieczności skorzystania z odpłatnych usług oferowanych przez powyższe serwisy

Podsumowując – warto korzystać z tanich i dobrych rozwiązań dostępnych na rynku. W ten sposób nie tylko dbamy o prawa naszych klientów, ale także zabezpieczamy siebie i swój biznes przez pozwami o stosowanie klauzul niedozwolonych.

Na czym polega audyt regulaminu

W tym wpisie omówimy na czym polega audyt regulaminu. Może zacznijmy od tego co należy rozumieć pod pojęciem samego audytu, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla dalszych rozważań. Audyt to inaczej kontrola, sprawdzenie pod kątem spełnienia przez sprawdzany przedmiot określonych cech – w naszym przypadku przedmiotem kontroli będzie audyt regulaminu pod kątem istnienia w nim klauzul niedozwolonych.

Klauzule niedozwolone to postanowienia (zapisy) umów zawieranych z konsumentami, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumenta. Dodatkowo zapis taki nie może być indywidualnie uzgodniony z konsumentem i nie może dotyczyć głównych świadczeń stron. Jeżeli te warunki są spełnione możemy mówić klauzuli niedozwolonej.

W tym momencie warto również krótko scharakteryzować sam regulamin. Jest to wzorzec umowy ustalony przez jedną ze stron i jeżeli jest skierowany także do konsumentów to może podlegać kontroli pod kątem występowania w nim klauzul niedozwolonych.

Akty prawne przydatne przy przeprowadzania audytu regulaminu

Przy pracy nad audytem warto przejrzeć następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • ustawa Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.)
 • ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 • ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (ustawa z dnia 2 marca 2000 r., Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.

Jak należy przeprowadzić audyt regulaminu

Przeprowadzając audyt regulaminu należy przede wszystkim analizować go całościowo, tj. nie możemy brać pod uwagę jedynie konkretnego zapisu w oderwaniu od całej umowy, czy też całego regulaminu. Często bywa tak, że postanowienie wyrwane z kontekstu mogłoby być uznane za niedozwolone, aczkolwiek jeżeli odniesiemy je do innych postanowień to wtedy abuzywność może zostać wyłączona. Oczywiście zasada ta działa w dwie strony, tj. czasami samo postanowienie nie wydaje się być niedozwolone, ale jeżeli odczytamy je z uwzględnieniem innych postanowień, np. słowniczka pojęć to może się okazać, że takie postanowienie stanowi jednak klauzulę abuzywną.

Przy przeprowadzaniu audytu regulaminu bardzo pomocna jest tzw. szara lista klauzula niedozwolonych zamieszczona w kodeksie cywilnym. Jest ona o wiele bardziej przydatna aniżeli mocno rozbudowany i nieczytelny rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezes UOKiK. Szara lista klauzul pokazuje zasady jakie stanowią o abuzywności danej klauzuli, przykładowo – w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

 • wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
 • wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony,
 • przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,

Jeżeli w badanej umowie lub regulaminie znajdziemy postanowienie, którego skutek jest opisany powyżej możemy z dużą doża prawdopodobieństwa stwierdzić, że mamy do czynienia z klauzulą niedozwoloną. Pełną szarą listę klauzul niedozwolonych znajdziemy tutaj: szara lista klauzul niedozwolonych.

Wcześniej pisaliśmy o rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK – choć faktycznie jest on nieczytelny to przy przeprowadzaniu kompletnego audytu również powinien być on dla nas lekturą obowiązkową. Jeżeli odnajdziemy tam klauzulę identyczną albo bardzo podobną do tej w naszej umowie lub regulaminie to również możemy być w zasadzie pewni, że jest to klauzula niedozwolona.

Po co właściwie audyt regulaminu

Powodów dlaczego warto przeprowadzić audyt regulaminu jest wiele, poniżej wymienimy jedynie kilka naszym zdaniem najważniejszych:

 1. możemy wyeliminować klauzule niedozwolone
 2. po spełnieniu pkt 1 unikamy kosztownych pozwów o stosowanie klauzul niedozwolonych oraz postępowań przed UOKiK o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
 3. możemy pochwalić się etykietą przedsiębiorcy prokonsumenckiego i działającego zgodnie z prawem
 4. po spełnieniu pkt 1 możemy spać spokojnie i skupić się prowadzeniu naszego biznesu.